Tillbaka


ATT LEVA I NUET, en kurs i stresshantering

Information till dig som vill bättre hantera vardagsstress.

Kursens hörnstenar
Genom träning med välbeprövade tekniker från kognitiv terapi; tillämpad avslappning och ”Mindfulness”, finns möjligheten att reducera den upplevda negativa stressen.

Kursen riktar sig till friska personer som befinner sig i riskzonen för att påverkas av negativ stress. Syftet är att ge dig kunskaper och verktyg som kan hjälpa dig att känna större glädje i ditt vardagsliv, samt att förebygga utmattning och utbrändhet.

Under kursen kommer du att få hjälp med att:

• ändra på dina stressbeteenden och de negativa tankarna som bidrar till en upplevelse av negativ stress

• lära dig att slappna av på mycket kort tid – ett bra hjälpmedel i akuta stressituationer

• träna upp din förmåga att leva ”här och nu” – s.k. ”Mindfulness” (eller medveten närvaro).

Forskning inom detta område har visat att övning i medveten närvaro underlättar tidigt igenkännande av stress och hjälper oss att bättre bemöta svårigheter som kan uppträda i vardagen.

Kursupplägg

• Seminarieserie om 8 gånger (1 gång i veckan x 2 timmar).

• Gruppen består av minimum 10 och maximum 20 deltagare.

• Instruktion varvas med individuella och gruppövningar samt dialog i små grupper.

• Dagliga hemuppgifter och övningar

Kursavgift/anmälan

• Kursavgiften är 2.900 kr inkl. moms. Detta inkluderar allt kursmaterial.

• Kontakta oss för mer information!