Individuella samtal med kognitiv inriktning

Om det kognitiva samtalet
Vi på Leva i Nuet erbjuder dig individuella samtal med kognitiv inriktning.

Den kognitiva samtalsformen är en välbeprövad metod då det gäller att ta itu med ett brett spektrum av problem. Metoden har, i flera internationella studier, visat sig vara det effektivaste sättet att uppnå mätbara och bestående förändringar i beteende, mående och förmågan att klara av livets påfrestningar.

Samtalen utgår från hur dina tankar, känslor och beteenden ömsesidigt styr och påverkar varandra. Vi arbetar med att hjälpa dig att identifiera och förändra dina icke funktionella uppfattningar och tankar om dig själv och andra. Genom att kartlägga tankar, känslor och beteenden i nyckelsituationer kan mindre fungerande tanke- och handlingsmönster omprövas och alternativa förhållningssätt formuleras.

Vi arbetar även med att åstadkomma nödvändiga beteendeförändringar.

Vid behov kan vi även hjälpa dig att förstå vilka djupare mönster som har styrt ditt liv, för att sedan vägleda dig genom en mer omfattande förändringsprocess (t ex vid återkommande relationsproblem).

Hemuppgifter ingår som en del av vårt samarbete. Det kan vara uppgifter som att i det vardagliga livet pröva andra, mer funktionella beteenden, nya idéer eller andra sätt att lösa problem. Vårt motto är: ”Att veta utan att göra är som att inte veta”

Vilka problem och frågeställningar kan vi hjälpa dig med?

Stressrelaterade problem

Ångest, panikattacker

Nedstämdhet, depression

Rädslor och fobier

Relations och samlevnadsproblem

Klicka för att läsa om de olika områdena som vi arbetar med.

Vad kan du förvänta dig?

• I de inledande samtalen berättar vi lite mer om hur vi arbetar samt diskuterar vilka problem eller frågeställningar som du vill arbeta med. Vi formulerar mål för vårt samarbete.

• Samtalen har fasta former. Vi börjar varje samtal med en genomgång av förra veckans hemuppgifter. Sedan sätter vi dagens agenda utifrån vad som hänt under veckan samt de övergripande målen. Efter dagens diskussion ägnas de sista 10-15 minuterna åt att sammanfatta de insikter och slutsatser vi har kommit fram till under samtalet samt att enas om hemuppgifter för den kommande veckan.

• Vid behov förläggs våra möten utanför samtalsrummet – detta för att stödja dig vid genomförandet av svårare beteendeförändringar i din vardag.

• Det brukar räcka med 10-20 samtal för att uppnå dina mål. Men det kan ibland ta betydligt längre, beroende på dina problem, mål och motivation.