Tillbaka


Relationsproblem och livsfrågor

Har du upptäckt att ditt liv har plågats av destruktiva mönster, som upprepas gång på gång och är mycket svåra att bryta?

Eller känner du kanske ett allmänt missnöje med samspelet mellan dig och dina närmaste.

Eller är du otillfredställd och olycklig utan någon uppenbar anledning?

Schematerapi är en terapiform som har sina rötter i kognitiv terapi. Den erbjuder ett tydligt och ramverk för att analysera och förstå klientens djuprotade problem som leder till destruktiva livsmönster. Schematerapi har visat sig vara mycket effektiv när det gäller att hjälpa människor förändra icke funktionella beteende- och tankemönster som de har levt med under många år och som är svårförändrade.

Schema (eller ”life traps”) är bestående och destruktiva mönster som har ofta etablerats tidigt i livet. Dessa mönster har upprepats och förstärkts under livets gång och förhindrar att vi når våra mål eller få våra behov tillfredställda. Under livets gång lär vi oss olika icke funktionella strategier för att hantera dessa mönster. Dessa strategier triggas lätt i pressade situationer, med risk för att vi överreagerar eller på annat sätt sabotera för oss själva.

Målet med schematerapi är att hjälpa klienten att få sina hittills otillfredställda behov tillfredställda och på så sätt bana vägen för ett mer harmoniskt liv. Detta genom:

• att bekanta klienten med sina schema och icke funktionella strategier så att hon/han kan identifiera dem när de uppträder i det dagliga livet

• att hjälpa klienten att sluta använda sina icke funktionella strategier och ersätta dem med mer ändamålseniga strategier.